2014 - 2015, devátý rok

2014 - 2015, devátý rok

Soustředění

30.8.2014, Teplice

I když škola pro všechny začíná až 1. září, školní sbor nelenil a už o víkendu 30.-31. srpna 2014 nacvičoval na projekt, jehož cílem je uvedení skladby oseckého rodáka J. Trautzla "Saul" sbory a orchestrem v září v Oseku a v Praze. Večerní zkoušky se zúčastnili i zpěváci z dalších sborů. Na společném nastudování pracoval dirigent Jan Zástěra za podpory K. Martínkové a klavíristky M. Loskotové.

 

Oratorium Saul

 
11.9.2014, společný nácvik

Tento víkend bude mít školní sbor nabitý program. Bude nacvičovat s dalšími sbory a orchestrem oratorium Saul oseckého rodáka Jacoba Trautzla (1729-1834). Všechny zkoušky i koncerty budou pod taktovkou absolventa naší školy Jana Zástěry.

 
13.9.2014, závěrečný nácvik a veřejná generálka

Od dopoledne Canzonetta hostila další sboristy a orchestr v aule zdejšího gymnázia, kde všichni společně dopilovávali jednotlivé části Saula. Večer pak celá sestava vystoupila na veřejné generální zkoušce v kostele sv. Alžběty v Teplicích u Šanovské mušle.

 
20.9.2014, premiéra v oseckém klášteře

I přes nepřízeň počasí, kdy se nad teplickem přehnala vydatná průtrž, se osecký klášter zaplnil posluchači a odměnou jim bylo vydařené provedení oratoria Saul.

 
26.9.2014, zpíváme ve sv. Vítovi

Spojené sbory podkrušnohoří za doprovodu Bendova komorního orchestru a Bläserkollegium Dresden pod taktovkou Jana Zástěry přestavily klasicistní oratorium Saul z archivu kláštera v Oseku v novodobé premiéře, tentokrát v rámci svatováclavských slavností v chrámu sv. Víta v Praze. Byl to pro všechny nevšední zážitek.18.10.2014, Červená - jedem!

Ano, Canzonetta na červenou jede. V sobotu 18.10.2014 se podílela na natáčení CD oratoria Saul v oseckém klášteře. Neúnavný režisér nenechal projít jedinou chybičku a tak jsme opakovali a opakovali a opakovali ... Každé otočení listu, zakašlání nebo nepozornost se nám vymstila a tak jsme museli tu či onu část zazpívat znovu. Oči všech se upínaly k červenému světlu, které znamenalo, že jedem - že natáčíme a že se snad režisérovi další pokus líbí. S přibývajícím časem jsme všichni doufali, že červená vydrží co nejdéle. Po dvanáctihodinovém maratonu se sboru i orchestru povedlo natočit sborová čísla tohoto díla.

Všem zúčastněným patří obdiv za výdrž a obrovský dík za odvedenou práci, které věnovali svůj volný čas.


08.11.2014, Canzonetta poprvé v zahraničí
8.11.2014 nastal přelomový den naší sborové historie. Poprvé jsme vyrazili za hranice!

Spolu s Collegiem hortensis jsme navštívili Budyšín (Bautzen) poblíž Drážďan, kde jsme se seznámili s historií a kulturou města obývaného lužickými Srby. Poté jsme ještě s Bendovým komorním orchestrem, Bläserkollegiem Dresden a sólisty uvedli oratorium Saul v nedalekém Radiboru. V 17h oznámily zvony farního kostela Maria Rosenkranzkönigin, že právě začínáme. Koncert trval asi 90 minut. Po závěrečném sboru ocenilo obecenstvo výkon všech hudebníků potleskem vestoje. Mnozí z diváků měli slzy v očích. Dirigent Jan Zástěra označil toto provedení za vůbec nejzdařilejší z řady "saulovských koncertů". 

 

29.01.2015, Saul s Hradní stráží

Projekt Saul pokračoval koncertem v Praze. Spojené sbory Podkrušnohoří - mezi nimi i naši Canzonettu - tentokrát doprovodila dechový orchestr Hudby Hradní stráže a Policie ČR. Trautzlovo oratorium zaznělo v Kongresovém sále České národní banky dne 29.1.2015.
Canzonetta děkuje Trautzlově umělecké společnosti za přizvání našeho sboru k projektu Saul aneb síla hudby.

 

Mysterium porcellani

14.9.2014, Dubí

V neděli 14. září 2014 se uskutečnila světová premiéra oratoria napsaného pro dubskou porcelánku - Mysterium porcellani autorů Jana Zástěry (hudba, dirigent) a Martina Budka (libreto). Sbory, orchestr a sólisté předvedli zajímavé představení na netradiční téma výroby porcelánu. Provedení se zúčastnilo i několik našich sboristů s Canzonetty, včetně sbormistryně.

 

Soustředění Canzonetty

30.10.2014, Roudnice nad Labem

Po roce jsme se  opět sešli v Roudnici nad Labem. Letošní soustředění  bylo obohaceno o prohlídku  města, zámku a kostela. Náplní soustředění byla hlasová výchova a studium nových skladeb se značně obnoveným osazenstvem sboru.Ač jsme zpívali od rána do večera a potom ještě znovu - naposledy cestou domů na nádraží v Ústí nad Labem :-), nebyla to jenom dřina. Užili jsme si také mnoho zábavy. Udělali jsme spoustu práce a těšíme se, až budeme moci divákům ukázat, co jsme se naučili.

 

Vystoupení pro seniory

21.11.2014, Bystřany

Poprvé v novém složení (tedy s dalšími nováčky) vystoupila Canzonetta s nově nastudovaným repertoárem v Domově pro seniory v Bystřanech. Některé skladby byly doplněny o instrumentální doprovod houslemi nebo flétnou. S Canzonettou vystoupila i skupina Boomwhackers GT, komorní pěvecké seskupení a sourozenecké duo na klavír a flétnu. Senioři nás odměnili velkým potleskem a malým dárečkem v podobě keramického srdce...

 

Teplická vánočka

30.11.2014, Teplice

V neděli 30. listopadu 2014 od 16:00 hodin vystoupil na náměstí Svobody v Teplicích školní pěvecký sbor Canzonetta. Svým 20-ti minutovým pásmem vánočních skladeb a koled přispěl k adventní akci Teplická vánočka.

 

Vánoční koncert Canzonetty

08.12.2014, Teplice

V pondělí 08.12.2014 se v aule Gymnázia Teplice uskutečnil tradiční Vánoční koncert Canzonetty. Hostem byl tentokrát dětský sbor Pramínek. Zazněly písně klasické, populární, dětské a vánoční. Na závěr koncertu nechybělo společné zpívání známých koled.

 

Česká mše vánoční

10.12., 18.12., 21.12. 2014, Teplice


10. prosince 2014 se Canzonetta přidala k místním sborům, aby společně se Symfonickým orchestrem Konzervatoře v Teplicích provedla známé dílo J. J. Ryby Českou mši vánoční.

Druhé provedení této mše se uskutečnilo 18.12.2014, tentokrát se Severočeskou filharmonií Teplice. Tentýž den ráno vystoupil sbor ještě na školní akademii v divadle.

Starší členové sboru si oblíbili známou Rybovku natolik, že zpívali také na školním představení 21.12.2014 v Beuronské kapli, někteří dokonce i sóla.  

 

Canzonetta potěšila seniory

15.01.2015, Teplice

15.1. jsme navázali na tradici koncertů pro seniory. V Teplicích jsme zpívali poprvé, ale potěšili jsme všechny seniory, kteří se na nás přišli podívat. Představili jsme jim náš současný repertoár. Vystoupení doplnilo komorní pěvecké sdružení a duo D+D (flétna, klavír).

Krátce na to jsme potěšili seniory v Červeném kříži. Některé jsme dojali k slzám. 

Jsme rádi, že můžeme udělat našim starším spoluobčanům radost a těšíme se na "někdy příště". :-)

 

Zlatá Canzonetta

31.01.2015, Praha

Naše pilná Canzonetta soutěží i o prázdninách. 31.1. se vydala na mezinárodní festival Iuventus in Praga Cantat, kde porotu zaujala natolik, že byla oceněna Zlatým pásmem a vyhrála svou kategorii mládežnických sborů. Odborná porota ocenila zejména přirozený pěvecký projev sboru a velmi dobrý výkon v zajímavém, pestrém soutěžním programu, dále zpěv s chutí, výrazem.

Foto z celého festivalu zde: orfeafest.rajce.idnes.cz/Iuventus_in_Praga_Cantat_2015/#
Před soutěží jsme ještě navštívili Klementinum, kde jsme zhlédli vystavený Vyšehradský kodex, pocházející z konce 11. století.
Všem účastníkům děkujeme za výborný výkon a reprezentaci školy.

 

Soustředění Canzonetty v Mostě

20.03.2015, Most

Přípravu na jarní akce završilo již tradiční jarní soutředění v Mostě. Sbor piloval techniku i výraz skladeb, zabýval se hlasovou výchovou pod vedením lektorky Anety Loskotové a svůj prostor dostali i noví zájemci o sbormistrovství.

Vyvrcholením našeho snažení je účast na Peruánském dni v Teplicích (mše a koncert), koncert s konzervatoří a hlavně soutěž středoškolských sborů, kam se opět chystáme do obou kategorií. V neposlední řadě jsme se připravovali i na seminář pro sbormistry, kde budeme pracovat s lektorem J. Galatenkem, na soutěž v Jihlavě a na náš jarní koncert, kde může výsledky naší práce ocenit publikum.

 

Canzonetta na Peruánském dni

25.03.2015, Teplice

Školní sbor Canzonetta se zapojil do programu Peruánského dne (25. března 2015) účastí na mši, kde obstaral ve spolupráci s  absolventem GT J. Zástěrou hudební část, a na koncertě peruánského flétnisty Vlado Urlicha. S ním zazpíval také peruánskou píseň Hanacpachap cussicuinin, kterou pro tuto příležitost nacvičil. Skladbu v kečuánštině napsal roku 1622 kněz J. P. Bocanegra a zveřejnil ji ve "městě králů" (dnešní Lima) v roce 1631. Vlado Urlich Band předvedl všem přítomným vynikající koncert, který se setkal s nadšeným ohlasem diváků.


 

 

Canzonetta na konzervatoři

09.04.2015, Teplice

Sbor teplické konzervatoře pozval naši Canzonettu ke společnému muzicírování. Pro gymnazisty to byla ideální možnost ukázat výsledky své tvrdé práce před diváky a vyzkoušet si tak nový repertoár před soutěží středoškolských sborů. Vystoupení se divákům líbilo, některé skladby pobavily, některé se setkaly s nadšeným potleskem.
Poprvé se představili naši studenti také v rolích sbormistrů.
S výkonem na koncertě jsme spokojeni, tak nám držte palce, abychom nadchli také porotu - už 16.04.!

 

Zlato! Zlato! Zlato!

16.04.2015, Teplice

Ano, tři zlatá pásma si vybojovali 16. dubna 2015 naši zpěváci na soutěži středoškolských sborů, která se konala u nás na GT. Canzonetta soutěžila ve dvou kategoriích - s povinnou skladbou a s povinnou lidovou písní. V druhé kategorii nás reprezentovali také posluchači nepovinné hudební výchovy Mazlíci GT. Ač jejichž původním cílem bylo jen získat zkušenost ze soutěže, nakonec svou přípravu dovedli k dokonalosti a vyzpívali si také zlato.

Nutno podotknout, že porotu zaujaly i hostující sbory a tak - i když to není obvyklé - nakonec všechny sbory získaly zlaté pásmo s postupem do republikového kola. Všem sboristům patří velký dík za skvělou reprezentaci školy.

 

Canzonetta stříbrná

06.06.2015, Teplice

6.  června 2015 poměřila Canzonetta své pěvecké schopnosti na mezinárodním Festivalu sborového umění v Jihlavě. Mezi sbory z ČR, Polska, Ukrajiny a Maďarska jsme byli nejmladšími účastníky.  V soutěži jsme mimo jiné uvedli ve světové premiéře skladbu našeho absolventa J. Zástěry Adoro te devote. Mezinárodní odborná porota ocenila naše snažení krásným stříbrným pásmem, což je velký úspěch.

 

Jarní koncert na jedničku

16.06.2015, Teplice

Výborný koncert si na konec školního roku připravila Canzonetta s hosty - dětským sborem Písklata (ZŠ Maršovská), Dívčím pěveckým kvintetem (GT) a Mazlíky GT.