Kreuzgymnasium Dresden

18.12.2018 08:00

Návštěvu drážďanského gymnázia, tedy jeho sboru, jsme domlouvali už na naší návštěvě v únoru 2018. Vše jsme řádně naplánovali, připravili, domluvili a tak jsme mohli naše přátele přivítat. No, tak lehké to nebylo. Původně totiž měli přijet 6.12., ale bohužel termín (z naší strany) nakonec nevyšel a tak jsme se dohodli na 18. prosinci. Šlo o náročný týden: 16.12. Rybovka, 17.12. Rybovka, 18.12. návštěva z Drážďan, 20.12. 2x akademie + Rybovka....

Tak tedy: Setkali jsme se v Domově pro seniory v Bystřanech, kde jsme nejprve dávali dohromady společné písně. Ukázalo se, že jazykové mutace Tiché noci se v obou zemích liší. Tedy to, že zazpíváme česky, německy, anglicky neznamená, že máme stejné texty. Ale vše jsme zvládli vyřešit a tak jsme zazpívali seniorům. Nejprve drážďanští -  vánoční písně z celého světa, potom Canzonetta zejména české klasické koledy. Ke zpěvu se k nám přidali klienti, pečovatelky a dokonce i kuchařky! :-) Na závěr jsme přezpívali naše čtyři společné kusy a dokonce zaznělo i jedno překvapení.

 

Foto zde.

 

Přesunuli jsme se do školy na oběd. Po něm se návštěvy ujali kolegové Řehák a Hartmann, ti provedli sbor a jeho doprovod Beuronskou kaplí, Bioparkem a městem. Sbor přehlédl Teplice z věže, navštívil místo památného setkání Goetha a Beethovena atd. Mezitím Canzonetta připravila pohoštění. Společné posezení se neslo v přátelském duchu. Konverzovalo se v němčině i v angličtině. Seznámili jsme se též s novým mladým sbormistrem, který obměnil stávající tým jehož hlavou je sbormistr p. Keucher. Tlumočení opět obstaral p. Lüders.

Na večerním koncertě v aule Němci zopakovali dopolední program, my jsme zařadili obměněný repertoár. A také s námi zpívaly děti - Písklata ze ZŠ Maršovská. Každý sbor zazpíval sám i společně. Dětičky doprovodily svůj zpěv pohybově (Babičko, nauč mě charleston) i na zvonkohru. Kreuzgymnasium zopakovalo i překvapení - moravskou píseň o tom, že jsou na návštěvě v cizí zemi.

Po koncertě proběhlo ještě poděkování a plánování dalších vzájemných návštěv a projektů.

Bylo to hodně náročné, ale bylo to krásné! Těšíme se na další setkání!

 

Foto zde.