Soustředění v Roudnici

11.05.2018 18:00

Letos jsme netradičně uspořádali soustředění až před koncem školního roku. Jako lektorku jsme měli Anetu Loskotovou, která sboru pomohla s hlasovou výchovou. Sboristé měli zájem o individuální hlavsovky v takové míře, že jsme pracovali dlouho do večera. Také jsme se věnovali i pohybové výchově. No a samozřejmě jsme také procvičovali starší skladby a nacvičovali nové.

Foto zde.